Tuyển sinh Cao đẳng Dược, cao đẳng Điều dưỡng Hệ vừa học vừa làm

Biên tập viên - 19/08/2016

Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội                           Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Trường Trung cấp Y khoa Hà Nội                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ------------------------------                                                   -------------------------------        
Số:…../TCYKHN – TBTS                                    Hà Nội, ngày……tháng 8 năm 2016

V/v Tuyển sinh Cao đẳng
Dược và điều dưỡng năm 2016

                                                      THÔNG BÁO
                               Tuyển sinh Cao đẳng Dược, cao đẳng Điều dưỡng
                                                Hệ vừa học vừa làm

- Căn cứ thông báo tuyển sinh liên thông Cao đẳng chuyển ngành Dược và Điều
dưỡng số 821/TB – CĐD ngày 11/8/2016 của Trường cao đẳng Dược Phú Thọ.
- Căn cứ chương trình hợp tác đào tạo Cao đẳng giữa Trường Trung cấp Y khoa
Hà Nội với Trường cao đẳng Dược Phú Thọ.
Trường Trung cấp Y khoa Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng vừa học vừa làm
năm 2016 như sau:
1 – Ngành đào tạo: Cao đẳng Dược và cao đẳng Điều dưỡng
2 – Đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp Trung cấp dược, Trung cấp điều dưỡng, có
đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
3 – Chỉ tiêu tuyển sinh:
+ Cao đẳng Dược: 100 chỉ tiêu
+ Cao đẳng Điều dưỡng: 100 chỉ tiêu
4 – Thời gian đào tạo: 18 tháng (1 năm rưỡi)
5– Hồ sơ đăng ký: theo mẫu phát hành tại trường
6 – Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 30/11/2016
7– Môn thi:
+ Chuyên ngành Dược: Toán, Hóa phân tích, Chuyên môn tổng hợp
+ Chuyên ngành Điều dưỡng: Hóa học, Điều dưỡng cơ bản, Giải phẫu sinh lý
8 – Lệ phí hồ sơ tuyển sinh: 50.000 đồng (năm mươi nghìn đồng)
9 – Mọi chi tiết xin liên hệ:
Trường trung cấp Y khoa Hà Nội theo địa chỉ:
Số 422 Phố Vĩnh Hưng – Phường Thanh trì- Quận Hoàng Mai – Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0438580437, 01256.914.114 (CN Vân Anh)

Nơi nhận:                                                                  Hiệu trưởng                                                                -

-Các cơ sở y tế                                                                (đã ký)
- Các cơ sở GDĐT
 - Lưu ĐT, TC – HC                                                  

                                                                           GS.TS Lê Ngọc Trọng
 

Kết nối với chúng tôi
Thống kê truy cập

Tổng truy cập 43675
Trong tháng 578
Trong tuần 67
Trong ngày 3
Online 1

support

dang ky hoc