Tuyển sinh liên thông cao đẳng 2016

Biên tập viên - 23/08/2016

Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội                           Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Trường Trung cấp Y khoa Hà Nội                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ------------------------------                                                   -------------------------------        
Số:…../TCYKHN – TBTS                                    Hà Nội, ngày……tháng 8 năm 2016

V/v Tuyển sinh Cao đẳng
Dược và điều dưỡng năm 2016

                                                      THÔNG BÁO
                               Tuyển sinh Cao đẳng Dược, cao đẳng Điều dưỡng
                                                Hệ vừa học vừa làm

- Căn cứ thông báo tuyển sinh liên thông Cao đẳng chuyển ngành Dược và Điều
dưỡng số 821/TB – CĐD ngày 11/8/2016 của Trường cao đẳng Dược Phú Thọ.
- Căn cứ chương trình hợp tác đào tạo Cao đẳng giữa Trường Trung cấp Y khoa
Hà Nội với Trường cao đẳng Dược Phú Thọ.
Trường Trung cấp Y khoa Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng vừa học vừa làm
năm 2016 như sau:
1 – Ngành đào tạo: Cao đẳng Dược và cao đẳng Điều dưỡng
2 – Đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp Trung cấp dược, Trung cấp điều dưỡng, có
đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
3 – Chỉ tiêu tuyển sinh:
+ Cao đẳng Dược: 100 chỉ tiêu
+ Cao đẳng Điều dưỡng: 100 chỉ tiêu
4 – Thời gian đào tạo: 18 tháng (1 năm rưỡi)
5– Hồ sơ đăng ký: theo mẫu phát hành tại trường
6 – Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 30/11/2016
7– Môn thi:
+ Chuyên ngành Dược: Toán, Hóa phân tích, Chuyên môn tổng hợp
+ Chuyên ngành Điều dưỡng: Hóa học, Điều dưỡng cơ bản, Giải phẫu sinh lý
8 – Lệ phí hồ sơ tuyển sinh: 50.000 đồng (năm mươi nghìn đồng)
9 – Mọi chi tiết xin liên hệ:
Trường trung cấp Y khoa Hà Nội theo địa chỉ:
Số 422 Phố Vĩnh Hưng – Phường Thanh trì- Quận Hoàng Mai – Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0438580437, 01256.914.114 (CN Vân Anh)

Nơi nhận:                                                                  Hiệu trưởng                                                         

-Các cơ sở y tế                                                              (đã ký)
- Các cơ sở GDĐT
- Lưu ĐT, TC – HC                                                  

                                                                           GS.TS Lê Ngọc Trọng

 

Tin tức khác

Tuyển sinh liên thông cao đẳng 2016

Tuyển sinh liên thông cao đẳng dược, cao đẳng điều dưỡng, hệ vừa học vừa làm

Tuyển sinh Cao đẳng Dược, cao đẳng Điều dưỡng Hệ vừa học vừa làm

Tuyển sinh Cao đẳng Dược, cao đẳng Điều dưỡng Hệ vừa học vừa làm

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG CHUYÊN NGÀNH DƯỢC VÀ ĐIỀU DƯỠNG

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG CHUYÊN NGÀNH DƯỢC VÀ ĐIỀU DƯỠNG

Kết nối với chúng tôi
Thống kê truy cập

Tổng truy cập 43675
Trong tháng 578
Trong tuần 67
Trong ngày 3
Online 2

support

dang ky hoc